با عنایت به مصوبات شورای راهبردی پویش و بنا بر تصمیم کمیته داوران ، آثار در قالب های ذیل که در راستای محور پویش باشند، مورد پذیرش واقع شده و در فرآیند داوری قرار خواهند گرفت:

انواع آثار وقالب های تولید محتوی:

۱٫ متن(مقاله،قطعه ادبی، شعر و داستانک)

۲٫ تصویر(عکس، پوستر،اینفوگرافی)

۳٫ ویدئو(موشن گرافی، فیلم کوتاه،انیمیشن)

محتوا: هرچیزی که در بردارنده معنایی برای انتقال به دیگران باشد محتوا است، محتوا میتواند متن، تصویر،ویدیو،صدا ویا ترکیبی از این موارد باشد.

مخاطبان پویش:

مخاطبان عمومی(عموم مردم)

مخاطبان تخصصی (اهالی فرهنگ،هنر ورسانه)

قالب های رسانه ای:

فیلم ها و عکس ها عمده ترین محتوی مورد استفاده از پویش است.

برای شرکت در پویش، محتوای منتشر شده باید متعلق به صاحب اثر باشد.

شرکت برای پویش و ارسال آثار برای عموم رایگان است.