فرم ارسال آثار پویش

  • شما می توانید از طریق فرم ذیل آثار خود را ارسال نمایید:

  • مشخصات اثر:

  • توضیحات مختصری در مورد اثر داده شود وبیان شد در کدام یک از بخش ها شرکت کرده اید(متن، تصویر،ویدیو).
  • انواع فایل های مجاز : doc, docx, jpg, gif, png, mp4, mp3, mkv, mov, avi.
    منظور از فایل اثر: عکس، پوستر، ویدیو، چکیده مبسوط،داستانک و...می باشد،پسوند های مجاز فایل: doc,docx,jpg,gif,png,mp3,MP4,MKV,MOV,AVI حداکثر حجم مجاز 40MB
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .